Achilles

Achilles

 

Achillesbetennelse (Tendinitis achilles)

M. Gastrocnemius består av to muskelhoder som samles til et kraftig sene, achillessenen. Denne senen går ned bak på leggen og fortsetter under calcaneus med festepunkt på tuber calcanei.(hælbeinet)

En av årsakene til at betennelsen oppstår er ved gjentatte overbelastninger av achillessenen.

Symptomer på betennelsen viser seg med smerter ved aktivering av achillessenen (hælnedslag og fraspark) trykk på senen og ved utstrekning av senen. Senen føles ofte fortykket og ujevn.

#Achillesbetennelse