Arr

Arr

 


ALLE TYPER ARR

ETTER AKNE

OPERASJONER

KUTTSKADER, M.M.

 

Arr kan man få av forskjellige grunner eks. kjemiske og termiske forbrenninger. Arr kan oppstå på forskjellige steder, f.eks. etter acne.

Fraksjonell CO-2 laser er en veldokumentert behandling for alle typer arr. CO-2 laser haar vist seg å være den beste til arrbehandling og oppstramming av hud.