Facialisparese/ ansiktslammelse

 

Eksempel på facialisparese/ansiktslammelse. Ansiktlammelser behandles med flere typer LLLT-lasere hos oss.

En ansiktslammelse som skyldes en skade av ansiktets bevegelsesnerve (nervus facialis). Lammelsen kan være perifer, det vil si på grunn av skade av nerven etter nervens avgang fra sentralnervesystemet (hjernen), eller en sentral skade, som skyldes en skade i sentralnervesystemet.

Helt eller delvis bortfall av bevegeligheten i ansiktet (facialisparese; ansiktslammelse) er svært belastende for den det gjelder; tilstanden påvirker mimikk, språk og næringsinntak - spesielt i tilfeller der leppene ikke lenger kan lukkes.

En perifer lammelse oppstår som regel uten noe forvarsel. Noen kan kjenne en prikking eller nummen følelse i tungen. Lammelsen kan i noen tilfeller komme etter at man har vært utsatt for trekk, eller etter en forkjølelse, etter operasjoner.  Det mest vanlige er allikevel at den oppstår uten sikker forklaring eller tegn til annen sykdom. Slik ensidig, perifer lammelse er en forholdsvis vanlig tilstand hos ellers friske personer (Bells lammelse). Denne lammelsen utgjør 75% av alle tilfeller med ansiktslammelse.

I dag mener ekspertisen at Bells lammelse i de fleste tilfeller skyldes virussykdom med herpes simplex virus type 1 eller herpes zoster virus (helvetesild).

I noen tilfeller skyldes perifer ansiktslammelse andre sykdommer som nevroborreliose (etter flåttbitt), sarkoidose, Guillain-Barrés syndrom, tuberkulose, skader etter operasjoner i området, eller andre sjeldne sykdommer. Det er rapportert om tilfeller etter influensavaksinasjon.

Det finnes også facialispareser som man ennå ikke kan forklare

Blodprøver kan være aktuelle for å lete etter antistoffer mot bakterier eller virus, men svaret på disse prøvene kan ikke gi noen sikker avkreftelse eller bekreftelse på sykdommen.