Hvordan fungerer Laserbehandling?

Hva går laserbehandling ut på?


Hva er laser og LLLT?

LASER er en forkortelse for "Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation" . LLLT (Low level laser therapy) er en del av fotobiologi. LLLT hører ikke til allopati som også er kjent som et moderne medisinsk system utviklet i vesten, et system som vanligvis behandler med piller.

Hva er en forskjell mellom laser og sollys?

Sollys er en blanding av syv forskjellige farger mens laserlys er alltid av samme farge (monokromatisk). Sollys er uordnet mens laserlys er et retningslys (koherent). Sollys er ikke parallelt mens laserstråler kommer parallelt. 

Hva er en forskjell mellom LLLT (=Low-Level- Laser-Treatment)   og laserkirurgi?

Kirurgiske lasere måles i Watt. Men styrken av medisinske lasere er tusen ganger mindre, og måles i milliwatt. Kirurgiske lasere avgir termisk effekt, de koagulerer, kutter og fjerner. LLLT - lasere arbeider mekanisk. 

Gjør det vondt?

Laserbehandling er avslappende og mange sovner. Økt smerte kan enkelte ganger oppleves fra 6 til 24 timer etter at en behandling er ferdig. Ved en langvarig tilstand, kan det hende at smertene øker etter flere behandlinger. Dette er ikke farlig og går over på enten noen timer eller dager. 

Ikke alle opplever økt smertetilstand.

Hvor ofte kan man få laserbehandling?

Man laserbehandler oftere til å begynne med, og deretter mindre hyppig etterhvert. Pasienter som ikke bor i området og dermed har problemer med å besøke klinikken ofte, kan behandles i en uke med opptil to doser pr. dag avhengig av tilstanden.

Finnes det noen risiko forbundet med laserbehandling?

Laser brukt av kvalifiserte terapeuter, er  ufarlig. Laser kan ikke skade fostere eller vitale organer i kroppen. Det kan heller ikke forårsake kreft eller forverre kreft. Laserklinikken behandler til opplysning ikke kreft.

Kan LLLT laser forårsake kreft?

Kan LLLT laser forårsake kreft?
Laserstråler er trygge, fordi LLLT lasere bruker bølgelengder over 632 nm (nanometer). Derfor er laser stråling en ikke ioniserende stråling, som aldri kan forårsake kreft. Sollys inneholder kreftfremkallende bølgelengder (under 320 nm) det samme som ultrafiolett.

Hvor praktiseres den? Hvor lenge?

Laserterapi er ultramoderne kunnskap basert på tusen år gammel solterapi. Nå kan du nevne et utviklet land og laser terapi blir benyttet der. Utbredelsen av laser medisin er alle tidligere USSR land, Russland, Ungarn, Romania, Bulgaria, Japan, Italia, Canada, USA, UK, Sverige etc. De alle fleste har hatt laser medisin i mer enn to eller tre tiår. Anne Harila har startet i Østerrike i år 1973 med laserbehandlinger, og arbeidet for Dr. Josef Bahn i Mehrnbach, og i Balkan områdene.
Lasere for bruk på forskjellige plager, har blitt brukt i mer enn 50 år.

Går laserlyset tvers igjennom kroppen?

Det finnes ingen eksakt grense for inntrenging av laserlyset. Det spres i alle retninger og absorberes i vevet. Lysstyrken blir svakere desto lengere fra treffpunktet i dybden man kommer. Virkningsdypet beror på flere ulike faktorer som laserens bølgelengde, vevstype (hud og fettvev er mer transparente enn muskelvev som er svært blodrikt), pigmentering og smuss. Laserlys går også igjennom ben. Når laserlyset treffer huden, flytter blodet seg ut til sidene, hvorpå et område blir mer blodfritt, og dermed øker laserens inntrenging markant. Andre faktor som spiller inn er laserens utgangseffekt om den er superpulset eller ikke, laserens tekniske utforming og behandlingsteknikk.

Laserpunktur (akupunktur med laser)

Akupunktur med laser er en steril og smertefri metode.

Laserterapeut, hvilken utdannelse har man

I kjeden Laserklinikken Anne Harila kan de med helsefaglig bakgrunn studere Low level laser therapy og optik for å utøve dette som ett yrke. Hos oss har de som er Laserterapeuter fått utdannelse i low level laser therapy, og optik, det er ikke tilstrekkelig å kun være autorisert helsepersonell uten å ha skolegang i optisk lære, uansett om det er leger, sykepleiere, m.m.

Pasientene får laserbehandlinger av kvalifisert personell som har laser som spisskompetanse, og i vår kjede får pasientene god service fordi laserterapeutene har ett stort og godt utvalg av laserapparater til å gjøre valg, og til å kunne forandre laserbehandlingene etter hvert som tilstanden/plagene endrer seg.

Laserklinikken Anne Harila har det største utvalget av lasere i Europa.